[ MENU DODATKOWE ]Katedra Fizyki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-69-19, 81-445-65-85
e-mail: katedra.fizyki@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, profesor zwyczajny
tel. 81-445-69-19
e-mail: bozena.gladyszewska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani