[ MENU DODATKOWE ]Sekcja Rozliczeń Prac Badawczych i Projektów Unijnych

Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-60-85
Zastępca Kwestora: mgr Małgorzata Śliwa, Zastępca Kwestora
tel. 81-445-65-67
e-mail: malgorzata.sliwa@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy