[ MENU DODATKOWE ]  Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

  20-280Lublin, ul. Doświadczalna 44
  tel. 81-461-06-82, 81-461-00-61 w.113
  e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl
  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Dziki, profesor zwyczajny
  tel. 81-461-06-82, 81-461-00-61 w. 113
  e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Leszek Mościcki, profesor zwyczajny, tel. 81-461-00-61 w. 134
   e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Stanisław Juśko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 104
   e-mail: stanisław.jusko@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
  • mgr inż. Elżbieta Kloc, specjalista, tel. 81-461-00-61 w. 292
   e-mail: elzbieta.kloc@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej
  • mgr inż. Zbigniew Serwatka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 122
   e-mail: zbigniew.serwatka@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Tadeusz Lis, profesor emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej
  • prof. dr hab. Helena Lis, prof.emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej