[ MENU DODATKOWE ]  Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-60-54
  Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-67-25
  e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, profesor zwyczajny, tel. 81-445-68-18
   e-mail: zygmunt.litwinczuk@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

  Profesorowie nadzwyczajni

  • dr hab. Marek Babicz, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-16
   e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
  • prof. dr hab. Jerzy Gnyp, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-69-23
   e-mail: jerzygnyp@interia.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
  • prof. dr hab. Andrzej Stasiak, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-03
   e-mail: andrzej.stasiak@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
  • dr hab. Anna Szymanowska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-73
   e-mail: anna.szymanowska@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego

  Adiunkci

  • dr Wiktor Bojar, adiunkt, tel. 81-445-60-07
   e-mail: wiktor.bojar@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
  • dr Aneta Brodziak, adiunkt, tel. 81-445-67-04
   e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl / PracowniaEkologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr hab. Witold Chabuz, adiunkt, tel. 81-445-68-24
   e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
  • dr Monika Greguła-Kania, adiunkt, tel. 81-445-60-75
   e-mail: m_gregula-kania@o2.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy
  • dr. hab. Ewa Januś, adiunkt, tel. 81-445-68-53
   e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl / PracowniaEkologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr hab. Andrzej Junkuszew, adiunkt, tel. 81-445-67-33
   e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy
  • dr hab. Anna Kasprzyk, adiunkt, tel. 81-445-68-03
   e-mail: anna.kasprzyk@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
  • dr Krzysztof Patkowski, adiunkt, tel. 81-445-60-78
   e-mail: krzysztof.patkowski@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
  • dr Wioletta Sawicka-Zugaj, adiunkt, tel. 81-445-60-92
   e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
  • dr Piotr Stanek, adiunkt, tel. 81-445-65-89
   e-mail: piotr.stanek@up.lublin.pl / PracowniaEkologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr Paweł Żółkiewski, adiunkt, tel. 81-445-65-74
   e-mail: pawel.zolkiewski@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

  Asystenci

  Wykładowcy

  • dr Waldemar Teter , starszy wykładowca, tel. 81-445-65-74
   e-mail: waldemar.teter@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Jacek Burdzanowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-54 / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
  • dr Przemysław Jankowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
   e-mail: ecacho@interia.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
  • dr Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
   e-mail: brodacz1510@tlen.pl / PracowniaEkologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr Marcin Pastwa, starszy technik
   e-mail: marcin.pastwa13@gmail.com / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
  • dr Grzegorz Podolak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-89
   e-mail: grzegorz.podolak@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
  • mgr Anna Religa, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-54
   e-mail: anna.religa@lublin.pl
  • dr Marek Szymanowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-78
   e-mail: marek.szymanowski@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy
  • mgr inż. Katarzyna Wiercińska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-73
   e-mail: katarzyna.wiercinska@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki, profesor emerytowany
   e-mail: kazimierz.kamieniecki@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
  • prof. dr hab. Czesława Lipecka, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-48 / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy
  • prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz, profesor emerytowany / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń