WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Obsada personalna

« wstecz

  

Wykaz przedmiotów i prowadzący zajęcia 

w roku akad.2016//2017

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

 

wersja Word 

 

 

Lp.

 

Przedmiot

Odpowiedzialny za przedmiot

Forma zal.

Semestr

1.

Chemia

dr Witold Kędzierski

egz.

I

2.

Biologia

dr hab. Leszek Guz

egz.

I

 

3.

Biologia komórki

dr hab. Leszek Guz

egz.

I

4.

Technologie informacyjne

dr Arkadiusz Miaskowski

zal.

I

5.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

mgr inż. Krzysztof Jasiński

zal.

I

6.

Psychologia

mgr Joanna Dejko

zal.

I

7.

Filozofia

dr hab. Leszek Kopciuch

zal.

I

8.

Biofizyka

dr Izabela Świetlicka

egz.

I

9.

 J. łaciński 1,2

mgr Adrianna Bolibok

zal.

I, II

10.

Histologia i embriologia 1,2

Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska -Adamu

egz.

I, II

 

11.

Anatomia zwierząt 1,2,3

dr hab. Marcin Arciszewski prof. nadzw.

egz.

I, II, III

 

12.

Wychowanie fizyczne 1,2

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

zal.

I , II

13.

Język obcy 1,2,3,4

Studium Języków Obcych

egz.

I, II, III.IV

14.

Ochrona środowiska

dr hab. Jose Luis Valverde Piedra prof. nadzw.

egz.

II

15.

Genetyka ogólna i weterynaryjna

dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw.

egz.

II

16.

Agronomia

dr hab. Andrzej Woźniak

zal

II

 

17.

Biostatystyka i metody dokumentacji

dr Zdzisław Otachel

zal.

II

18.

Ochrona własności intelektualnej

dr Sebastian Gnat

zal.

II

 

19.

Historia wet. i deontologia

dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw.

zal.

II

 

 

20.

Etyka

ks. dr Stanisław Sieczka

zal.

II

21.

Biochemia 1,2

prof. dr hab. Marta Kankofer

egz.

II, III

22.

Chów i hodowla zwierząt

prof. dr hab. Andrzej Stasiak

egz.

III

23.

Technologie w produkcji zwierzęcej

prof. dr hab. Andrzej Stasiak

egz.

III

 

24.

Ekonomika weterynaryjna

dr inż. Andrzej Włodarczyk

zal.

III

 

25.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

prof. dr hab. Eugeniusz Grela

egz.

III

26.

Fizjologia zwierząt 1,2

dr hab. Iwona Puzio

egz

III, IV

27.

Anatomia topograficzna

Dr hab. Marcin Arciszewski prof. nadzw.

egz.

IV

28.

Immunologia

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

egz.

IV

29.

Epidemiologia weterynaryjna

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

zal.

IV

 

30.

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

dr hab. Renata Urban-Chmiel prof. nadzw.

zal.

IV

 

31.

Mikrobiologia 1, 2

prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska

egz.

IV, V

 

32.

Farmacja

prof. dr hab. Cezary Kowalski

zal.

V

33.

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

dr Renata Pyz-Łukasik

zal.

V

34.

Patofizjologia 1,2

prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

egz.

V, VI

35.

Diagnostyka kliniczna laboratoryjna 1, 2

dr hab. Iwona Taszkun

egz.

V, VI

36.

Farmakologia weterynaryjna 1, 2

prof. dr hab. Cezary Kowalski

egz.

V, VI

37.

Choroby owadów użytkowych

dr Marek Chmielewski

egz.

VI

38.

Chirurgia ogólna i anestezjologia

prof. dr hab. Ireneusz Balicki

egz.

VI

39.

Higiena środków żywienia zwierząt

dr Andrzej Puchalski

zal.

VI

40.

Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna 1, 2

dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.

egz.

VI. VII

41.

Patomorfologia 1, 2 ,3

dr hab. Wojciech Łopuszyński

egz.

 

VI, VII,

VIII

42.

Parazytologia staż

dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.

zal.

VII

43.

Higiena mleka

dr Waldemar Paszkiewicz

egz.

VII

 

 

Lp.

 

Przedmiot

Odpowiedzialny za przedmiot

Forma zal.

Semestr

44.

Diagnostyka obrazowa

dr Renata Komsta

egz.

VII

45.

Toksykologia

dr hab. Jose Luis Valverde Piedra

prof. nadzw.

egz.

VII

46.

Zoonozy

prof. dr hab. Krzysztof Kostro

zal.

VII

47.

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa 1, 2

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

egz.

VII, VIII

48.

Choroby koni – blok 1, 2

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

egz.

VII, VIII

49.

Choroby ryb

prof. dr hab. Antonina Sopińska

egz.

VIII

50.

Choroby zwierząt futerkowych

prof. dr hab. Krzysztof Kostro

zal.

VIII

51.

Choroby zwierząt gospodarskich – blok

dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw.

egz.

VIII, IX

52.

Praktyka kliniczna 1 ,2

dr Andrzej Puchalski

zal.

VIII, X

53.

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej 1,2

dr Waldemar Paszkiewicz

zal.

VIII, X

54.

Dietetyka weterynaryjna

dr Beata Abramowicz

egz.

IX

55.

Choroby ptaków

dr Agnieszka Marek

egz.

IX

56.

Andrologia i unasienianie

prof. dr hab. Zygmunt Wrona

egz.

IX

57.

Weterynaria sądowa

dr n.wet. mgr prawa Piotr Listos

egz.

IX

58.

Prewencja weterynaryjna

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

egz.

IX, X

59.

Choroby psów i kotów – blok

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

egz.

IX, X

60.

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

egz.

IX, X

61.

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos

zal.

X

62.

Choroby zwierząt gospodarskich - staż

dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw.

zal.

X, XI

63.

Choroby koni – staż

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

zal.

X, XI

64.

Choroby psów i kotów - staż

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

zal.

X, XI

65.

Choroby ptaków - staż

dr Agnieszka Marek

zal

X

 

 

 

 

FAKULTETY

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Odpowiedzialny za przedmiot

Forma zal.

Semestr

 1.  

Behawioryzm zwierząt

dr Witold Kędzierski

zal.

III

 1.  

Choroby genetyczne

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

zal.

III

 1.  

Fizjologia i anatomia ptaków

dr Barbara Badzian

zal.

III

 1.  

Fizjologia kliniczna

dr Małgorzata Kapica

zal.

III

 1.  

Pierwsza pomoc

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

zal.

III

 1.  

Wykorzystanie technik biologii molekularnej w badaniach i diagnostyce weterynaryjnej

dr hab. Łukasz Adaszek

zal.

III

 1.  

Akwarystyka

dr hab. Leszek Guz

zal.

IV

 1.  

Anatomia chirurgiczna małych zwierząt

dr Radosław Szalak

zal.

IV

 1.  

Endokrynologia

prof. dr hab. Marta Kankofer

zal.

IV

 1.  

Fizjologia postnatalnego rozwoju zwierząt

dr Sylwia Szymańczyk

zal.

IV

 1.  

Hematologia Laboratoryjna

dr Andrzej Milczak

zal.

IV

 1.  

Herpetologia i terrarystyka

dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.

zal.

IV

 1.  

Neurofizjologia

dr hab. Iwona Puzio

zal.

IV

 1.  

Biomateriały

prof. dr hab. Piotr Silmanowicz

zal.

V

 1.  

Choroby zwierząt łownych

dr Zbigniew Bełkot

zal.

V

 1.  

Marketing i zarządzanie

dr inż. Adam Włodarczyk

zal.

V

 1.  

Modyfikacje genetyczne i terapia genowa

dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw.

zal.

V

 1.  

Diagnostyka Chorób Gadów

dr Klaudiusz Szczepaniak

 

 

 1.  

Chów i choroby ptaków bezgrzebieniowych

dr Ewelina Pyzik

zal.

V, XI

 1.  

Badania USG w ostrych stanach klinicznych

dr Piotr Dębiak

zal.

XI

 1.  

Choroby ptaków ozdobnych

dr Dagmara Stępień – Pyśniak

zal.

XI

 1.  

Endokrynologia kliniczna

dr Marcin Gołyński

zal.

XI

 1.  

Geriatria weterynaryjna

dr hab. Jacek Madany

zal.

XI

 1.  

Neurologia kliniczna i neurochirurgia

dr Tomasz Szponder

zal.

XI