Erasmus   Witamy na stronach dotyczących programu Erasmus+
Menu

ul. Akademicka 13, (p. IV), 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel.(48-81) 445 65 80, godziny otwarcia: pon-pt. 7.00-15.00 [ KONTAKT ]Wyjazdy na praktyki

« wstecz

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) poza wyjazdami na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, stwarza studentom również mozliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.


CHARAKTERYSTYKA praktyk
Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu.

Praktyka może być praktyką obowiązkową, która stanowi integralną cześć programu studiów albo praktyką nieobowiązkową, która jest także zaliczana do dorobku studenta jako dająca możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności. 
 
Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin w instytucji przyjmującej, uzgodnionym z pracodawcą, zazwyczaj jest to od 35 do 40 godzin tygodniowo.                                                         

Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie