banner
Menu

Pracownicy

Mobilność pracowników

« wstecz

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:

 

  • wyjazdy nauczycieli akademickich do w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni

 

  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shodowing" itp.)

 

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

 

 

Kraje uczestniczące w programie

33 państwa określane jako kraje programu:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)
  • Kraje EFTA/EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
  • Państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia)