[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty honorowe

Patronaty Honorowe Roku 2017

« wstecz

 

26-29.09.2017

Rektor objął patronatem I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne, organizowanej przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w lublinie, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu parazytologii weterynaryjnej w Polsce przez przedstawicieli wszystkich jednostek naukowych zajmujących się tą dziedziną.

 

3.07.2017

Rektor objął patronatem Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt organizowany przez Katedrę Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.
 

21-24.06.2017

Rektor objął patronatem V Międzynarodową Konferencję "Plant - the source of research material", organizowaną przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie oraz Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, Ogród Botaniczny UMCS i LTN.

 

21-23.06.2017

Rektor objął patronatem XLVI Krajową Konferencję Naukową Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. W konferencji, oprócz jednostek z krajowych Uczelni i Instytutów naukowych, uczestniczyć będą liczni goście z ośrodków naukowych z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy.

 

22-24.05.2017

Rektor objął patronatem II Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji", organizowaną przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP w Lublinie. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

 

11.05.2017

Rektor objął patronatem Konferencję Naukową pt. "Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie", organiowaną przez Pracownię Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Zakład Ergonomii, SKN Ochrony Środowiska - sekcja higieny pracy, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ergonomii i BHP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

 

23.05.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów Święta 3 maja 2017 roku - 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

22.04.2017

Rektor objął patronatem etap okręgowy XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką.

 

22.04.2017

Rektor objął patronatem Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, organizowane przez Taneczny Klub Sportowy Lider. GPP PTT jest imprezą najwyższej rangi w Polsce, kwalifikującą pary do udziału w Mistrzostwach, odbędzie się w hali sportowej Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie.

 

6-7.04.2017

Rektor objął patronatem spotkanie podsumowujące projekt "Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny", organizowane przez Katedrę Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego UP w Lublinie.

 

24.03.2017

Rektor objął patronatem XVI edycję ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", który jest organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

22.03.2017

Rektor objął patronatem IV Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Przedszkolacy Lubelszczyzny 2017, organizowany przez SKN Dietetyków i przedszkole nr 35 w Lublinie. Festiwal ma na celu propagowanie prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków. Odbędzie się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

 

18-19.03.2017

Rektor objął patronatem IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Tygiel 2017 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", organizowaną przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwjou Tygiel. Celem Konferencji jest  inspiracja do nawiązywania współpracy, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz integracja studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

 

4-5.03.2017

Rektor objął patronatem branżowym X edycję Targów Rolniczych AGRO-PARK, organizowaną przez Targi Lublin S.A. Wydarzenie to tematycznie obejmuje cały sektor rolniczy i jest dedykowane rolnikom, właścicielom i zarządcom gospodarstw oraz młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych.

 

25-26.02.2017

Rektor objął patronatem Lubelską Wystawę Zoologiczną Zoopark 2017, organizowaną przez Targi Lublin S.A. Zoopark to liczne pokazy i wystawy różnych gatunków zwierząt, a także prezentacja nowości na rynku zoologicznym.

 

2-5.02.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Cavaliady Lublin 2017, organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie na terenie Targów Lublin. To uznane w Europie Centralnej halowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody autoryzowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

 

27-29.01.2017

Rektor objął patronatem Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu mężczyzn, organizowane przez Klub Uczelniany AZS UP w Lublinie. W rozgrywakach weźmie udział ok. 13 uczelni z czterech województw.

 

2017

Rektor objął patronatem X Polską Konferencję Chemii Analitycznej.

 

2017

Rektor objął patronat nad publikacją z okazji 10-lecia STowarzyszenia "U źródeł Ciemięgi".

 

2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Bełżyce, który przypada w 2017 roku. Obchody jubileuszowe zakładają bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie