logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu


Egzaminy z praktyk

 

Zaliczenie praktyki zawodowej przeprowadzane jest w formie ustnej. Przystępując do zaliczenia praktyki zawodowej student przedstawia uzupełniony dzienniczek praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład której wchodzi pracownik Działu Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.

 

Terminy egzaminów z praktyk  są następujące: 

 

  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Wydział Agrobioinżynierii
  • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii  Kierunek: Dietetyka studia niestacjonarne: egzamin odbędzie się 23 lutego 2018 r. w sali nr. 10, ul. Skromna 8 godz. 13.00