Menu

Program Uroczystości

« wstecz

 

 

Jubileusz 65-lecia

 

Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (1953 – 2018)

 

 

PROGRAM  RAMOWY:
 
18.09.2018 r. (wtorek)
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
ul. Akademicka 15
 
 
10.00- gmach Rektoratu
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. dr. h. c. Ewaldowi Sasimowskiemu - pierwszemu Rektorowi (1969-1972) z Wydziału Zootechnicznego - gmach Rektoratu, ul Akademicka 13
11.00 - 13.30
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z udziałem zaproszonych Gości
Otwarcie Uroczystości i wystąpienie Dziekana - prof. dr hab. Joanna Barłowska
Wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie - prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk
Nadanie Godności Profesora Honorowego UP w Lublinie
Wystąpienie Profesora Honorowego
Prezentacja 65 lat działalności Wydziału
Wręczenie statuetki "Wybitnego Absolwenta Wydziału"
Wręczenie okolicznościowych grawertonów dla osób zasłużonych dla Wydziału
Wystąpienia Gości
13.30 - 14.30
Spotkania w jednostkach z kadrą akademicką (instytutach, katedrach)
15.00 - …
"Spotkanie towarzyskie po latach pracowników i absolwentów Wydziału" - Dworek Ziemiański w Felinie
 
 

 

OFICJALNY PLAKAT WYDARZENIA

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Prof. dr hab. Joanna Barłowska