BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna, prof. zwycz.
tel. 81-445-69-74
e-mail: leszek.tymczyna@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, profesor nadzwyczajny, tel. 445-60-19 / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
 • prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-98
  e-mail: bozena.nowakowicz@up.lublin.pl / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Adiunkci

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Halina Bogusław, st. specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-85
  e-mail: halina.boguslaw@up.lublin.pl
 • dr Agata Drabik, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-14
  e-mail: agata.drabik@up.lublin.pl / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
 • dr Justyna Martyna, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-69-85
  e-mail: justyna.martyna@up.lublin.pl / Pracownia Biologii Rozrodu
 • dr Wioletta Wnuk, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-66-14
  e-mail: wioletta.wnuk@up.lublin.pl / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Leon Saba, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-90
  e-mail: leon.saba@up.lublin.pl / Pracownia Biologii Rozrodu