BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna, prof. zwycz.
tel. 81-445-69-74

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel, prof. zwyczajny, tel. 81-445-69-52
  / Pracownia Biologii Rozrodu

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, profesor nadzwyczajny, tel. 445-60-19 / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
 • prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-98
  / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Adiunkci

 • dr Monika Bryl, adiunkt, tel. 445-66-43 / Pracownia Biologii Rozrodu
 • dr hab. Henryk Krukowski, adiunkt, tel. 81-445-69-47
 • dr hab. Magdalena Pyrz, adiunkt, tel. 81-445-60-03
 • dr Paweł Różański, adiunkt, tel. 81-445-69-90
 • dr hab. Beata Trawińska, adiunkt, tel. 445-60-03
  / Pracownia Biologii Rozrodu
 • Dr Łukasz Wlazło, adiunkt, tel. 445-69-98

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Halina Bogusław, st. specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-85
 • dr Agata Drabik, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-14
  / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
 • dr Justyna Martyna, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-69-85
  / Pracownia Biologii Rozrodu
 • dr Wioletta Wnuk, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-66-14
  / Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Leon Saba, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-90
  / Pracownia Biologii Rozrodu


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie