BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. zwycz.
tel. 81-445-68-18
e-mail: zygmunt.litwinczuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Pozostali pracownicy

  • dr Przemysław Jankowski, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-60-87
   e-mail: ecacho@interia.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny
   e-mail: brodacz1510@tlen.pl
  • dr Grzegorz Podolak, st. specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-89
   e-mail: grzegorz.podolak@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani