BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. zwycz.
tel. 81-445-68-18

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr Aneta Brodziak, adiunkt, tel. 81-445-60-92
   / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr hab. Witold Chabuz, adiunkt, tel. 81-445-68-24
   / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr. hab. Ewa Januś, adiunkt, tel. 81 4456853
  • dr Wioletta Sawicka-Zugaj, adiunkt, tel. 81-445-60-92
  • dr Piotr Stanek, adiunkt, tel. 81-445-65-89
   / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr Waldemar Teter , adiunkt, tel. 81-445-65-74
  • dr Paweł Żółkiewski, adiunkt, tel. 81-445-65-74

  Pozostali pracownicy

  • dr Przemysław Jankowski, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-60-87
   e-mail: ecacho@interia.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • dr Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny
   e-mail: brodacz1510@tlen.pl
  • dr Grzegorz Podolak, st. specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-89

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki, profesor emerytowany, tel. 81-445-65-74
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie