BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk, prof. zw.
tel. 81-445-67-84

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. zwyczajny, tel. 81-445-68-63
  / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności

Adiunkci

 • dr Piotr Domaradzki, adiunkt, tel. 445-65-36 / Pracownia Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych
 • dr hab. Mariusz Florek, adiunkt, tel. 81-445-66-21
  / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Monika Kędzierska-Matysek, adiunkt, tel. 81-445-68-56 / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr hab. Jolanta Król, adiunkt, tel. 81-445-65-94
  / Pracownia Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych
 • dr hab. Piotr Skałecki, adiunkt, tel. 81-445-66-21
  e-mail: skalka_p@op.pl
 • dr Anna Wolanciuk, adiunkt, tel. 445-66-21

Asystenci

 • dr Karolina Kasprzak-Filipek, asystent

Pozostali pracownicy

 • dr Małgorzata Dmoch, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-85 / Pracownia Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Reginalnych
 • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, st. technik, tel. 81-445-68-56 / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Barbara Topyła, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-56


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie