BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11




Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, prof. zwyczajny
tel. 81-445-65-22

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Roman Dziedzic, prof.zwyczajny, tel. 81-445-68-80
  / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Adiunkci

 • dr Sławomir Beeger, adiunkt, tel. 81-445-67-79
  / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
 • dr Edyta Buczyńska, adiunkt, tel. 81-445-69-55
  e-mail: edyta.buczynska@gmail.com / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • dr Katarzyna Czepiel - Mil, adiunkt, tel. 81-445-69-62
  e-mail: kahac@wp.pl
 • dr hab. Marian Flis, adiunkt, tel. 81-445-60-38
  / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
 • dr Grzegorz Grzywaczewski, adiunkt, tel. 81-445-67-70
 • dr Danuta Kowalczyk-Pecka, adiunkt, tel. 81-445-69-62
 • dr Marek Nieoczym, adiunkt, tel. 81 445 69 53
  e-mail: mnieoczy@wp.pl
 • dr Krzysztof Pawlęga, adiunkt, tel. 81-445-67-98
 • dr Robert Stryjecki, adiunkt, tel. 81-445-60-64
  / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • dr Radosław Ścibior, adiunkt, tel. 81-445-66-73
  / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • dr Mariusz Wójcik, adiunkt, tel. 81-445-69-22
  / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Krzysztof Olszak, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-82 / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
 • mgr inż. Wojciech Sekuła, starszy technik
 • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64 / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • mgr Urszula Wójcik, starszy technik, tel. 445-66-56


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie