BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
tel. 81 461-00-61 w. 321 (kierownik)
Kierownik: dr hab. Tadeusz Chmielewski, adiunkt
tel. 81 461-00-61 w. 321

Adiunkci

 • dr Beata Ferencz, adiunkt, tel. w.317
 • dr inż. Marcin Kolejko, adiunkt, tel. w. 320
  e-mail: kolejko@op.pl
 • dr Joanna Sender, adiunkt, tel. w. 323
 • dr inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, adiunkt, tel. w.320
  e-mail: barbara.sowinska@wp.pl

Asystenci

 • mgr inż. Agnieszka Kułak, asystent, tel. w.323
 • mgr inż. Weronika Maślanko, asystent, tel. w 317
 • mgr inż. Malwina Michalik-Śnieżek, asystent, tel. w. 319

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Cyprian Jaruga, starszy technik, tel. w. 318
 • mgr inż. Monika Żybura, starszy technik, tel. w. 319
  e-mail: kowalczukmonika@interia.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie