BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Paszoznawstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Antoni Lipiec, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-29

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Bogdan Szostak, profesor zwyczajny , tel. 81-445-67-22

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Adam Trejgel, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-13


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie