BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Żywienia Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jan Matras, profesor emerytowany
tel.

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani