BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Żywienia Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jan Matras, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-60
e-mail: jwmatras@poczta.onet.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • Dr Edyta Kowalczuk-Vasilev, adiunkt, tel. 81-445-69-14
  • dr Robert Krusiński, adiunkt, tel. 81-445-67-44
  • dr hab. Małgorzata Kwiecień, adiunkt, tel. 81-445-69-36
   e-mail: malgorzatakwiecienar@wp.pl

  Pozostali pracownicy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Wacław Krasucki, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-22
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie