BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Biologii Rozrodu

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel, prof. zwyczajny
tel. 81-445-69-52

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Monika Bryl, adiunkt, tel. 445-66-43
  • dr hab. Beata Trawińska, adiunkt, tel. 445-60-03

  Pozostali pracownicy

  • dr Justyna Martyna, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-69-85

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Leon Saba, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-90
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie