BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr Aneta Brodziak, adiunkt
tel. 81-445-60-92

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. zwycz., tel. 81-445-68-18

Adiunkci

  • dr hab. Witold Chabuz, adiunkt, tel. 81-445-68-24
  • dr Piotr Stanek, adiunkt, tel. 81-445-65-89

Pozostali pracownicy

  • dr Przemysław Jankowski, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-60-87
    e-mail: ecacho@interia.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie