BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Doradztwa i Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Anna Szymanowska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-73

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    

    Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie