BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. zwyczajny
tel. 81-445-68-63

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Mariusz Florek, adiunkt, tel. 81-445-66-21
  • dr Monika Kędzierska-Matysek, adiunkt, tel. 81-445-68-56

  Pozostali pracownicy

  • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, st. technik, tel. 81-445-68-56
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie