BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Bioindykacji Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr Radosław Ścibior, adiunkt
tel. 81-445-66-73

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  • dr Edyta Buczyńska, adiunkt, tel. 81-445-69-55
    e-mail: edyta.buczynska@gmail.com
  • dr Robert Stryjecki, adiunkt, tel. 81-445-60-64

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie