BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dziekanat Wydz.Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: mgr inż. Urszula Polak, Kierownik Dziekanatu
tel. 81-445-66-11

Pozostali pracownicy

  • mgr Kazimiera Blaim, specjalista, tel. 81-445-65-81
  • mgr inż. Monika Ciastek, specjalista, tel. 81-445-65-81
  • mgr inż. Anna Demetraki- Paleolog, specjalista, tel. 81-445-69-91
  • mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska, specjalista, tel. 81-445-60-94
  • mgr inż. Agata Niemiec, specjalista, tel. 81-445-60-94


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie