BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Maria Tietze, prof. zwycz.
tel. 81-445-60-23
e-mail: maria.tietze@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Agnieszka Kozak, asystent

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ludwika Blaim, starszy technik, tel. 81-445-67-35
  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Marian Budzyński, prof.emerytowany, tel. 81-445-67-35