BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Marek Babicz, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-03
e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Jacek Burdzanowski, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-54
  • dr Marcin Pastwa, starszy technik

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz, prof.emerytowany, tel. 81-445-67-16