BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

20-950 Lublin ul.Akademicka13
tel. 81-445-69-74
e-mail: leszek.tymczyna@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna, prof. zwycz.
tel. 81-445-69-74

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  • dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, profesor nadzwyczajny, tel. 445-60-19
  • prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-98

Pozostali pracownicy

  • dr Agata Drabik, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-14
  • dr Wioletta Wnuk, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-66-14


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie