BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 4456880
Kierownik: prof. dr hab. Roman Dziedzic, prof.zwyczajny
tel. 81-445-68-80

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Sławomir Beeger, adiunkt, tel. 81-445-67-79
  • dr hab. Marian Flis, adiunkt, tel. 81-445-60-38
  • dr Mariusz Wójcik, adiunkt, tel. 81-445-69-22

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Krzysztof Olszak, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-82
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie