BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii

Kierownik: dr hab. Grzegorz Borsuk, adiunkt
tel. 81-445-68-78

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  • dr hab. Krzysztof Olszewski, adiunkt, tel. 81-445-66-42
  • dr hab. Aneta Strachecka, adiunkt, tel. 81-445-68-17

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Łukasz Wójcik, starszy technik


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie