BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Oceny Jakości Jaj

kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, prof. zwyczajny
tel. 81-445-68-45

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Kornel Kasperek, adiunkt, tel. 81-445-66-28
  • dr Sebastian Knaga, adiunkt, tel. 81-445-67-59

  Pozostali pracownicy

  • Mgr Wojciech Kasprzyk, starszy technik
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie