BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Drozd, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-83
e-mail: leszek.drozd@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, asystent / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Agnieszka Kozak, asystent, tel. 81-445-62-49 / Zakład Etologii Zwierząt
  • dr inż. Weronika Maślanko, asystent, tel. 81 445 68 31
   e-mail: weronika.maslanko@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich
  • dr Damian Zieliński, asystent, tel. 81-445-60-42 / Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących

  Wykładowcy

  • dr Wanda Krupa, starszy wykładowca, tel. 81-445-67-54
   e-mail: wanda.krupa@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących
  • dr Mariusz Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-22
   e-mail: mariusz.wojcik@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt

  Pozostali pracownicy

  • dr Sławomir Beeger, starszy specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-79
   e-mail: slawomir.beeger@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich
  • mgr inż. Ludwika Blaim, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35 / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr Dorota Jarmoszczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-61
   e-mail: kha@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich
  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35 / Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany / Zakład Etologii Zwierząt