BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor: prof. dr hab. Eugeniusz Grela, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-18
e-mail: eugeniusz.grela@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Renata Klebaniuk, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-19
  e-mail: renata.klebaniuk@up.lublin.pl / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

Adiunkci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Anna Danek-Majewska, specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-13, 81-445-66-95
  e-mail: anna.majewska@up.lublin.pl / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • mgr inż. Stanisław Pecka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-25 / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • mgr inż. Justyna Widz, st. technik, tel. 81-445-67-13
  e-mail: justynagozdz1@gmail.com / Zakład Żywienia Zwierząt

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Wacław Krasucki, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-22
  e-mail: waclaw.krasucki@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Zwierząt
 • prof. dr hab. Jan Matras, profesor emerytowany / Zakład Żywienia Zwierząt
 • prof.nadzw. Stanisław Wójcik, prof.emerytowany