BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor: prof. dr hab. Eugeniusz Grela, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-18

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Antoni Lipiec, profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-29
  / Zakład Paszoznawstwa
 • prof. dr hab. Jan Matras, profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-60
  e-mail: jwmatras@poczta.onet.pl / Zakład Żywienia Zwierząt
 • prof. dr hab. Bogdan Szostak, profesor zwyczajny , tel. 81-445-67-22
  / Zakład Paszoznawstwa

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Renata Klebaniuk, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-19
  / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

Adiunkci

 • dr hab. Bożena Kiczorowska, adiunkt, tel. 81-445-69-15
  e-mail: bkiczorowska@o2.pl / Zakład Paszoznawstwa
 • Dr Edyta Kowalczuk-Vasilev, adiunkt, tel. 81-445-69-14
  / Zakład Żywienia Zwierząt
 • dr Robert Krusiński, adiunkt, tel. 81-445-67-44
  / Zakład Żywienia Zwierząt
 • dr hab. Małgorzata Kwiecień, adiunkt, tel. 81-445-69-36
  e-mail: malgorzatakwiecienar@wp.pl / Zakład Żywienia Zwierząt
 • dr Wioletta Samolińska, adiunkt, tel. 81-445-69-14
  / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, adiunkt, tel. 81-445-67-44
  / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Maciej Bąkowski, st.technik, tel. 81-445-67-13
  e-mail: bakowskimaciej@wp.pl / Zakład Żywienia Zwierząt
 • mgr inż. Anna Danek-Majewska, specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-13, 81-445-66-95
  / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • mgr inż. Stanisław Pecka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-25 / Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • mgr inż. Adam Trejgel, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-13
  / Zakład Paszoznawstwa
 • mgr inż. Justyna Widz, st. technik, tel. 81-445-67-13
  e-mail: justynagozdz1@gmail.com / Zakład Żywienia Zwierząt

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Wacław Krasucki, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-22
  / Zakład Żywienia Zwierząt
 • prof.nadzw. Stanisław Wójcik, prof.emerytowany


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie