BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Biochemii i Toksykologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Anna Czech, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-46
e-mail: anna.czech@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska, starszy technik, tel. 81-445-69-33, 81-445-69-13 / Pracownia Biochemii Analitycznej
  • dr Adam Liczmański, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-69-33
   e-mail: aliczmanski@wp.pl
  • mgr inż. Katarzyna Musiał, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 445 65 57

  Profesorowie emerytowani