BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Biochemii i Toksykologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Anna Czech, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-46

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Magdalena Krauze, adiunkt, tel. 81-445-68-77
   / Pracownia Biochemii Analitycznej
  • dr hab. Jerzy Lechowski, adiunkt, tel. 81-445-69-04
   e-mail: jerzy.lechowski@onet.eu
  • dr hab. Katarzyna Ognik, adiunkt, tel. 81-445-69-31
   / Pracownia Biochemii Analitycznej
  • dr Iwona Sembratowicz, adiunkt, tel. 81-445-68-39
   e-mail: iwona.s1969@interia.pl / Pracownia Biochemii Analitycznej
  • Dr Anna Stępniowska, adiunkt, tel. 81 445-69-16
   / Pracownia Biochemii Analitycznej

  Asystenci

  • dr Elżbieta Rusinek-Prystupa, asystent, tel. 81-445-68-23

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska, starszy technik, tel. 81-445-69-33, 81-445-69-13 / Pracownia Biochemii Analitycznej
  • dr Adam Liczmański, st. specajlista inż.-techniczny, tel. 81-445-69-33
   e-mail: aliczmanski@wp.pl
  • mgr inż. Katarzyna Musiał, specjalista inżynieryjno-techniczny

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Bogusław Makarski, prof. emerytowany, tel. 81-445-68-39
  • prof. dr hab. Jerzy Truchliński, prof.emerytowany
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie