BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, prof. zwyczajny
tel. 81-445-67-92
e-mail: grazyna.jezewska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-68-78
  e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl / Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii
 • dr hab. Brygida Ślaska, profesor nadzwyczajny, tel. 445-68-98
  e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl / Pracownia Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Adiunkci

Asystenci

 • mgr inż. Milena Bajda, asystent
 • mgr inż. Tomasz Próchniak, asystent

Wykładowcy

 • dr Mieczysław Piech, st. wykładowca, tel. 81-445-69-92

Pozostali pracownicy

 • Wiesław Berej, prac. gospodarczy, tel. w. 277, 280 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • Mgr Wojciech Kasprzyk, starszy technik / Pracownia Oceny Jakości Jaj
 • mgr inż. Eleonora Kopeć, st. specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-77
  e-mail: eleonora.kopec@up.lublin.pl
 • Andrzej Łyp, prac. gospodarczy, tel. w. 277, 278 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • Mgr Elżbieta Piłat, starszy technik
 • inż. Małgorzata Pinkos, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-70
  e-mail: gildus@wp.pl
 • Iwona Piwnicka, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 / Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
 • mgr Monika Siek, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-39
  e-mail: monika.gorzala@up.lublin.pl
 • mgr inż. Łukasz Wójcik, starszy technik / Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii

Profesorowie emerytowani

 • dr hab. Marian Niespodziewański, prof emerytowany, tel. 81-445-60-68