BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

15.06.2018foodsciencewipro
    
11.06.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Dobrowolskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Efektywność biofiltracji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z zakładu utylizującego odpady pochodzenia zwierzęcego”

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

08.06.2018obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kaliniak.  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena jakości mięsa z uwzględnieniem frakcji lipidowej wybranych gatunków ryb akwakultury krajowej”  

18.05.2018pracownicy
   
18.05.2018foodscience
  
Ogłoszenie Biura Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
    
ilustracja Program stażowy kierujemy do ambitnych osób, które chcą rozwijać z nami swoją karierę, realizując wspólnie naszą misję. Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Celem programu Adamed Super League jest pozyskanie młodych talentów oraz ich rozwój poprzez realizację ciekawych projektów i zadań.
08.05.2018

Harmonogram egzaminów dyplomowych - magisterskich, licencjackich i inżynierskich - w roku akademickim 2017/2018 (sesja letnia)