BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności


INFORMACJA
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności,
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
poszukuje z grona pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
osoby do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno - technicznym
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Opis stanowiska:
•    nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji
•    obsługa bieżących spraw administracyjnych w Instytucie
•    inne prace administracyjno-biurowe ustalane w miarę potrzeb Instytutu


Wymagania:
•    wykształcenie wyższe,
•    pożądana znajomość języka angielskiego,
•    wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność,
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office,
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty:
•    CV;
•    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”, należy przesłać na adres: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl lub dostarczyć osobiście do Dyrektora Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności - budynek Rektoratu p. 121 w godz. 10-14, w terminie do 18 sierpnia 2017 r.


W razie pytań należy kontaktować się z Dyrektorem Instytutu - tel. 81 445 67 25.


« wstecz