WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Informacje o dziekanacie

Obsada personalna 2015-2016

 

 

Wykaz przedmiotów i prowadzący zajęcia

w roku akad.2015//2016

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

 

 

Lp.

 

Przedmiot

Odpowiedzialny za przedmiot

Forma zal.

Semestr

1.

Chemia

dr Witold Kędzierski

 

egz.

I

2.

Biologia

dr hab. Leszek Guz

egz.

I

 

3.

Biologia komórki

dr hab. Leszek Guz

egz.

I

 

4.

Technologie informacyjne

dr Arkadiusz Miaskowski

 

zal.

I

5.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

mgr inż. Krzysztof Jasiński

 

zal.

I

6.

Psychologia

mgr Joanna Dejko

 

zal.

I

7.

Filozofia

dr hab. Leszek Kopciuch

zal.

I

8.

Biofizyka

dr Izabela Świetlicka

 

egz.

I

9.

J. łaciński

mgr Adrianna Bolibok

zal.

I II,

10.

Histologia i embriologia

Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska -Adamu

egz.

I, II

 

11.

Anatomia zwierząt

dr hab. Marcin Arciszewski prof. nadzw.

egz.

I, II, III

 

12.

Wychowanie fizyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

zal.

I , II

13.

Język obcy

Studium Języków Obcych

egz.

I, II, III.IV

14.

Ochrona środowiska

dr hab. Jose Luis Valverde Piedra prof. nadzw.

egz.

II

15.

Genetyka ogólna i weterynaryjna

prof. dr hab. Grażyna Jeżewska- Witkowska

egz.

II

16.

Agronomia

dr hab. Andrzej Woźniak

zal

II

 

17.

Biostatystyka i metody dokumentacji

dr Zdzisław Otachel

zal.

II

18.

Ochrona własności intelektualnej

dr Sebastian Gnat

zal.

II

 

19.

Historia wet. i deontologia

dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw.

zal.

II

 

 

20.

Etyka

ks. dr Stanisław Sieczka

zal.

II

21.

Biochemia

prof. dr hab. Marta Kankofer

 

egz.

II, III

22.

Chów i hodowla zwierząt

dr hab. Marek Babicz prof. nadzw.

egz.

III

23.

Technologie w produkcji zwierzęcej

dr hab. Marek Babicz prof. nadzw.

egz.

III

 

24.

Ekonomika weterynaryjna

dr inż. Andrzej Włodarczyk

zal.

III

 

25.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

prof. dr hab. Eugeniusz Grela

egz.

III,

 

26.

Fizjologia zwierząt

dr hab. Iwona Puzio

egz

III, IV

27.

Anatomia topograficzna

Dr hab. Marcin Arciszewski prof. nadzw.

egz.

IV

28.

Immunologia

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

egz.

IV

29.

Epidemiologia weterynaryjna

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

zal.

IV

 

30.

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

dr hab. Renata Urban-Chmiel prof. nadzw.

zal.

IV

 

31.

Mikrobiologia

prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska

egz.

IV, V

 

32.

Farmacja

prof. dr hab. Cezary Kowalski

zal.

V

33.

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

dr Renata Pyz-Łukasik

zal.

 

V

34.

Patofizjologia

prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

egz.

V, VI

35.

Diagnostyka kliniczna laboratoryjna

dr hab. Iwona Taszkun

egz.

V, VI

36.

Farmakologia weterynaryjna

prof. dr hab. Cezary Kowalski

egz.

V, VI

 

37.

Choroby owadów użytkowych

dr Marek Chmielewski

egz.

VI

38.

Chirurgia ogólna i anestezjologia

prof. dr hab. Ireneusz Balicki

egz.

VI

39.

Higiena środków żywienia zwierząt

dr Andrzej Puchalski

zal.

VI, VII

40.

Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna

dr hab. Krzysztof Tomczuk

egz.

VI. VII

41.

Patomorfologia

dr hab. Wojciech Łopuszyński

egz.

 

VI, VII,

VIII

42.

Parazytologia staż

dr hab. Krzysztof Tomczuk

zal.

VII

43.

Higiena mleka

dr Waldemar Paszkiewicz

egz.

 

VII


44.

Diagnostyka obrazowa

dr Renata Komsta

egz.

VII

45.

Toksykologia

dr hab. Jose Luis Valverde Piedra

prof. nadzw.

egz.

VII

46.

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

egz.

VII, VIII

47.

Choroby koni - blok

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

egz.

VII, VIII

48.

Choroby ryb

prof. dr hab. Antonina Sopińska

egz.

VIII

49.

Zoonozy

prof. dr hab. Krzysztof Kostro

zal.

VIII

50.

Choroby zwierząt futerkowych

prof. dr hab. Krzysztof Kostro

zal.

VIII

51.

Choroby zwierząt gospodarskich – blok

dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw.

egz.

VIII, IX

52.

Praktyka kliniczna

dr Andrzej Puchalski

zal.

VIII, X

53.

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej

dr Waldemar Paszkiewicz

zal.

VIII, X

54.

Dietetyka weterynaryjna

dr Beata Abramowicz

egz.

IX

55.

Choroby ptaków

dr Agnieszka Marek

egz.

IX

56.

Andrologia i unasienianie

prof. dr hab. Zygmunt Wrona

egz.

IX

57.

Weterynaria sądowa

dr n.wet. mgr prawa Piotr Listos

egz.

IX

58.

Prewencja weterynaryjna

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

egz.

IX, X

59.

Choroby psów i kotów – blok

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

egz.

IX, X

60.

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

egz.

IX, X

61.

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

dr n.wet. mgr prawa Piotr Listos

zal.

X

62.

Choroby zwierząt gospodarskich - staż

dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw.

zal.

X, XI

63.

Choroby koni – staż

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

zal.

X, XI

64.

Choroby psów i kotów - staż

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

zal.

X, XI

65.

Choroby ptaków - staż

dr Agnieszka Marek

zal

X

 

 

 

 

FAKULTETY

 

 

Lp.

 

Przedmiot

Odpowiedzialny za przedmiot

Forma zal.

Semestr

 1.  

Behawioryzm zwierząt

dr Witold Kędzierski

zal.

III

 1.  

Pierwsza pomoc

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

zal.

III

 1.  

Wykorzystanie technik biologii molekularnej w badaniach i diagnostyce weterynaryjnej

dr hab. Łukasz Adaszek

zal.

III

 1.  

Fizjologia i anatomia ptaków

dr Barbara Badzian

zal.

III

 1.  

Anatomia chirurgiczna małych zwierząt

dr Radosław Szalak

zal.

III

 

 1.  

Fizjologia kliniczna

dr Małgorzata Kapica

zal.

III

 1.  

Herpetologia i terrarystyka

dr hab. Krzysztof Tomczuk

 

zal.

IV

 1.  

Endokrynologia

prof. dr hab. Marta Kankofer

zal.

IV

 1.  

Neurofizjologia

dr hab. Iwona Puzio

zal.

IV

 1.  

Fizjologia postnatalnego rozwoju zwierząt

dr Sylwia Szymańczyk

zal.

IV

 1.  

Choroby genetyczne

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

zal.

IV

 1.  

Akwarystyka

dr hab. Leszek Guz

zal.

IV

 1.  

Hematologia weterynaryjna

dr Andrzej Milczak

zal.

IV

 1.  

Modyfikacje genetyczne i terapia genowa

dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw.

zal.

V

 1.  

Marketing i zarządzanie

dr inż. Adam Włodarczyk

zal.

V

 1.  

Choroby zwierząt łownych

prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn – Płotnicki

zal.

V

 1.  

Chów i choroby ptaków bezgrzebieniowych

dr Ewelina Pyzik

zal.

V, XI

 1.  

Biomateriały

prof. dr hab. Piotr Silmanowicz

zal.

V

 1.  

Choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich

dr Jan Marczuk

zal.

IX

 1.  

Pediatria z elementami behawioru małych zwierząt

dr hab. Jacek Madany

zal.

IX

 1.  

Analityka kliniczna chorób psów i kotów

dr hab. Iwona Taszkun

zal.

IX

 1.  

Radiologia kliniczna nagłych przypadków u małych zwierząt

dr Renata Komsta

zal.

IX

 1.  

Onkologia weterynaryjna

dr Adam Brodzki

zal.

IX

 1.  

Pomoc doraźna w stanach zagrożenia życia zwierząt

dr Beata Abramowicz

zal.

IX

 1.  

Choroby ptaków ozdobnych

dr Dagmara Stępień – Pyśniak

zal.

XI

 1.  

Badania USG w ostrych stanach klinicznych

dr Piotr Dębiak

zal.

XI

 1.  

Endokrynologia kliniczna

dr Marcin Gołyński

zal.

XI

 1.  

Geriatria weterynaryjna

dr hab. Jacek Madany

zal.

XI

 1.  

Neurologia kliniczna i neurochirurgia

dr Tomasz Szponder

zal.

XI

 

 

« wstecz