foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, prof. nadzw.
tel. +48 81 462 33 14

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Aldona Sobota, adiunkt, tel. +48 81 462 33 16
  • dr Emilia Sykut-Domańska, adiunkt, tel. +48 81 462 33 16
  • dr Anna Wirkijowska, adiunkt, tel. +48 81 462 33 15
  • dr Piotr Zarzycki, adiunkt, tel. +48 81 462 33 17

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Katarzyna Bartoszek, st.technik
  • mgr inż. Ewelina Kuzawińska, st. technik
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie