foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Pracownia Fitochemii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Małgorzata Materska, adiunkt
tel. +48 81 445 66 38

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  Asystenci

  • mgr Barbara Chilczuk, asystent, tel. +48 81 445 66 38
   e-mail: filipczak_barbara@wp.pl
  • inż., mgr Monika Małecka, asystent, tel. +48 81 445 65 08
  • mgr Monika Staszowska - Karkut, asystent

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Irena Perucka, profesor emerytowany, tel. +48 81 445 65 50
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie