foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Mleko, prof. zwycz.
tel. +48 81 462 33 47
e-mail: dairywhey@tlen.pl, www

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Maciej Nastaj, adiunkt, tel. +48 81 462 33 50
   e-mail: mnasty@o2.pl, www
  • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, adiunkt, tel. +48 81 462 33 50
   , www

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Beata Domżał, specjalista naukowo - techniczny, tel. +48 81 462 33 89
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie