foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Solarska, prof. zw.
tel. +48 81 462 33 58

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Jarosław Mazurkiewicz, adiunkt, tel. +48 81 462 33 55

  Asystenci

  • dr Bożena Sosnowska, asystent, tel. +48 81 462 34 01

  Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Pałka, st. technik, tel. +48 81 462 33 66
  • inż. Piotr Szypiło, starszy technik, tel. 81-462-33-61
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie