foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Dziekanat WNoZiB

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, +48 81 462 33 92
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
Kierownik: dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, kierownik dziekanatu
tel. 81-462-33-88

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Natalia Grodzieńska, specjalista, tel. 81-462-33-74
  • mgr Paulina Kuchciak, specjalista, tel. +48 81 462 33 92
  • mgr Anna Religa, specjalista, tel. 81-462-33-92
    e-mail: anna.religa@lublin.pl
  • mgr Monika Sugier, specjalista, tel. 81-462-33-92


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie