foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jamroz, prof. zw.
tel. +48 81 462 33 30

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Radosław Kowalski, adiunkt , tel. 81 462 33 32
  • dr Artur Mazurek, adiunkt, tel. +48 81 462 33 32
  • dr hab. Urszula Pankiewicz, adiunkt, tel. +48 81 462 33 33
  • dr Monika Sujka, adiunkt, tel. +48 81 462 33 33
  • dr inż. Marzena Włodarczyk-Stasiak, adiunkt, tel. +48 81 462 33 31

  Pozostali pracownicy

  • dr Katarzyna Ślepecka, starszy technik, tel. +48 81 462 33 29
  • mgr inż. Jakub Wyrostek, starszy technik, tel. 81 462 33 31
   e-mail: jakubwyrostek@gmail.com

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Janusz Wierciński, prof. emerytowany, tel. +48 81 462 33 32
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie