foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
e-mail: ktmzj@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz Stasiak, adiunkt
tel. +48 81 462 33 42

Adiunkci

 • dr hab. Małgorzata Karwowska, adiunkt, tel. +48 81 462 33 41
 • dr inż. Agnieszka Latoch, adiunkt, tel. +48 81 462 33 40
 • dr. hab.inż. Joanna Stadnik, adiunkt, tel. +48 81 462 33 41
 • dr hab. Karolina Wójciak, adiunkt, tel. +48 81 462 33 40

Asystenci

 • mgr inż. Monika Szendała, asystent, tel. +48 81 462 33 38

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Mirosław Budoran, specjalista inż.-techniczny, tel. +48 81 462 33 39
 • mgr inż. Agata Nowaczyk, specjalista inż.- techniczny, tel. +48 81 462 33 44
 • mgr inż. Elżbieta Solska, specjalista inż.- techniczny, tel. +48 81 462 33 39

Doktoranci

 • mgr inż. Paulina Kęska, doktorant, tel. +48 81 462 33 38
  e-mail: paulinab405@wp.pl
 • mgr inż. Anna Kononiuk, doktorant, tel. +48 81 462 33 39
 • mgr inż. Justyna Libera, doktorant, tel. +48 81 462 33 38
 • mgr inż. Marcin Maksymiec, doktorant, tel. +48 81 462 33 42
  e-mail: marcinmaksymiec90@gmail.com

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, prof. emerytowany, tel. +48 81 462 33 43


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie