foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Poradnia Dietetyczna

budynek Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP ul. Głęboka 31, Lublin, pok. 205 A
tel. 81 445 61 29
www: http://www.up.lublin.pl/poradnia-dietetyczna/
Kierownik: dr hab. Paweł Glibowski, adiunkt
tel. +48 81 462 33 49
, www

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  • dr Agnieszka Malik, adiunkt, tel. +48 81 462 33 56

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • dr Ewa Baranowska-Wójcik, specjalista, tel. 81-524-81-53


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie