foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

21.09.2018studenci
               
18.09.2018

Harmonogram egzaminów z praktyk

 

 

Kierunek

Data egzaminu/sala

Dietetyka I stopień, I rok, stacjonarne
(nazwiska: A-Ł)

20.09.2018 
godz. 8.30, s. 10, ul. Skromna 8

Dietetyka I stopień, I rok, stacjonarne
(nazwiska: M-Z)
21.09.2018 
godz. 8.30, s. 10, ul. Skromna 8

Dietetyka I stopień, II rok, stacjonarne
(nazwiska: A-Ł)

26.09.2018
godz. 8.30, s. 10, ul. Skromna 8

Dietetyka I stopień, II rok, stacjonarne
(nazwiska: M-Z)

 28.09.2018
godz. 8.30, s. 10, ul. Skromna 8

Dietetyka I stopień niestacjonarne

24.09.2018 godz. 13.00, s. 10, ul. Skromna 8

Dietetyka II stopień

27.09.2018 godz. 8.30, s. 10, ul. Skromna 8

Gastronomia i sztuka kulinarna

27.09.2018 godz. 13.00, s. 6, ul. Skromna 8

Biotechnologia

26.09.2018 godz. 8.30, s. 10, ul. Skromna 8

Technologia żywności i żywienie człowieka

26.09.2018 godz. 13.00, s. 6, ul. Skromna 8

    
03.09.2018konkursy
     
03.09.2018konkursy
    

  
Zapraszamy do udziału w projekcie Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lubliniewspółfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)
 
 

 

11.07.2018

 

Szczegółowe informacje

06.07.2018
  
22.06.2018
  
15.06.2018biologiawipro