foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

27.02.2017

W dniu 16 lutego 2017 roku w Auli Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie pracowników Wydziału poświęcone obowiązującym w Uniwersytecie zasadom i procedurom komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zasadom nawiązywania i prowadzenia współpracy z przedsiębiorcami przez Pracowników i Jednostki Uczelni. W spotkaniu wzięła udział Pani mgr inż. Iwona Niezgoda Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (CTT), która przybliżyła Pracownikom zakres działania i zasady współpracy CTT z Jednostkami i Pracownikami Uczelni. W spotkaniu uczestniczył również i swoje zadania przedstawił Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji - dr hab. Bartosz Sołowiej. Rolą Pełnomocnika jest przede wszystkim współdziałanie z Wydziałowymi Koordynatorami ds. Innowacji i Jednostkami organizacyjnymi Uczelni celem inicjowania współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wsparcie w inicjowaniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych. Podejmowane działania maja służyć realizacji jednego z podstawowych zadań Uczelni, jakim w świetle przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest transfer technologii do gospodarki. W dalszej części spotkania jego uczestnicy zadawali zaproszonym osobom liczne pytania dotyczące komercjalizacji, ochrony własności intelektualnej i współpracy z przedsiębiorcami w realizacji procesu dydaktycznego.

 

dr hab. inż. Joanna Stadnik

Koordynator Wydziału

Nauk o Żywności i Biotechnologii ds. Innowacji

 

  


« wstecz