foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

31.05.2017

 

 

 

Pani Anna Stępnikowska, Barbara Kulig oraz Martyna Kaźmierczak, studentki III roku studiów stacjonarnych 1-go stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zajęły pierwsze miejsce w sesji posterowej na XXII Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych i XXXIV Sejmiku SKN na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w dniach 25-26 maja 2017. Jako członkinie Fitochemicznego SKN, działającego w Katedrze Chemii studentki przedstawiły poster pt.: "Wpływu rodzaju rozpuszczalnika na wydajność ekstrakcji związków aktywnych z roślin zielarskich".

 

 

W konferencji brało udział ponad 600 studentów zrzeszonych w kołach naukowych z całej Polski m.in. z Poznania, Lublina, Olsztyna, Warszawy, Szczecina, a także z Ukrainy i Czech. Studenci przygotowali aż 220 wystąpień sekcjach referatowych i posterowych.

Opiekun Koła

Dr hab. Małgorzata Materska

 


« wstecz