foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

01.06.2017

 

31.05.2017 na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się zajęcia dla licealistów pt. ”Kolorowy zawrót głowy – chemia związków chromu i manganu” oraz „Daltoniści są wśród nas”.


Zajęcia miały charakter audytoryjno-warsztatowy i odbywały się w laboratorium Katedry Chemii. W trakcie spotkania poprowadzonego przez dr Jadwigę Stachowicz i dr inż. Urszulę Głaszcz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie zostali wprowadzeni w świat kolorowych reakcji chemicznych zachodzących z udziałem związków chromu i manganu. W dalszej części zajęć laboratoryjnych uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne.


    

 

Warsztaty „Daltoniści są wśród nas” zostały przygotowane i poprowadzone przez dr Monikę Sujkę oraz dr hab. Urszulę Pankiewicz. Zajęcia z zakresu analizy sensorycznej składały się z krótkiego wykładu dotyczącego roli zmysłów w wyborze i ocenie produktów oraz z części praktycznej, w której uczestnicy badali sprawność zmysłów: wzroku, smaku i węchu, a także dokonali oceny jakości przygotowanych produktów. W ramach warsztatu uczniowie zapoznali się także z metodami spektroskopowymi (spektrofotometrią absorpcyjną UV-Vis, fluorymetrią, fotometrią płomieniową, atomową spektofotometrią absorpcyjną) wykorzystywanymi w analizie składników żywności.

 

 

 


« wstecz