[ MENU DODATKOWE ]Zespół lektorów języka rosyjskiego

20-612 Lublin, ul. Głeboka 28
Kierownik: mgr Anna Baran, starszy wykładowca
tel. 81-531-96-14
e-mail: anna.baran@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Wykładowcy