[ MENU DODATKOWE ]Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

20-612 Lublin ul.Głęboka 28
tel. 81-531-96-17
e-mail: spnjo@up.lublin.pl
www: http://www.jezyki.up.lublin.pl
Kierownik: mgr Grażyna Roguska, starszy wykładowca
tel. 81-531-96-16
e-mail: grazyna.roguska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Wykładowcy

 • mgr Barbara Adamus, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  e-mail: barbara.adamus@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Elżbieta Atkinson, wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Ewa Badurowicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: ewa.badurowicz@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Anna Baran, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14
  e-mail: anna.baran@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Adriana Bolibok, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: adriana.bolibok@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Anna Cięszczyk, wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: anna.cieszczyk@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Agnieszka Czarnecka, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Anna Eustachiewicz-Szulc, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Bożenna Fiuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  e-mail: bozenna.fiuk@.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Agnieszka Germain, wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Małgorzata Grochowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  e-mail: malgorzata.grochowska@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Katarzyna Grunt, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  e-mail: katarzyna.grunt@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Anna Gruszecka, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: anna.gruszecka@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Elżbieta Karolak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97 / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Jacek Kasprzak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Ryszard Kiczorowski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: ryszard.kiczorowski@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Ewa Koproń, wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Grażyna Kowalczuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: grazyna.kowalczuk@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Eliza Kowalewska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Dariusz Kożuch, starszy wykładowca , tel. 81-531-96-15
  e-mail: dariusz.kozuch@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Dorota Krzysiak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Olga Mazurek, wykładowca, tel. 81-531-96-15
  e-mail: olga.mazurek@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Andrzej Muciek, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: andrzej.muciek@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Sławomir Nowikowski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: slawomir.nowikowski@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Daniel Opydo, wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Witold Piech, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: witold.piech@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Joanna Piechnik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: joanna.krol@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Marzena Ponikowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: marzena.ponikowska@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Jolanta Radkowiak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: jolanta.radkowiak@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Bożenna Radomska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: bozenna.radomska@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Joanna Rączkiewicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14
  e-mail: joanna.raczkiewicz@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Zofia Rosłowicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: e-mail: zofia.roslowicz@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: urszula.rzeszutko-tarnas@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Agnieszka Szczepanowska, wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Dorota Szewczuk, wykładowca, tel. 81- 531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Jerzy Szuma, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: jerzy.szuma@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Urszula Szuma, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14
  e-mail: urszula.szuma@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Monika Szwendrowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Bogusława Tkaczyk-Wolanin, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  e-mail: boguslawa.tkaczyk-wolanin@up.lublin.pl / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Iwona Trembaczowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: iwona.trembaczowska@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Małgorzata Wojcieszuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Maria Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: maria.wojcik@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Janina Monika Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97 / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
 • mgr Jerzy Wrzos, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: jerzy.wrzos@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
 • mgr Anna Zmysłowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  e-mail: anna.zmysłowska@up.lublin.pl / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny

Pozostali pracownicy